Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Tobaksvaror, anmälan försäljning

Försäljning av tobak ska anmälas till kommunen. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Anmälningsplikt

"Den som säljer tobaksvaror i näringsverksamhet till konsumenter är skyldig att anmäla detta till kommunen" enligt tobakslagen § 12a. Det gäller både butiker och vid automatförsäljning. Anmälningsavgiften är 1127 kr.

Åldersgräns

Åldersgräns 18 år gäller för inköp av tobak och folköl. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att kunden är över 18 år och i tveksamma fall begära legitimation. Information om åldersgräns ska finns vid varje kassa i butiken och på varuautomater för tobaksförsäljning.

Försäljarens ansvar

Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är informerad om gällande regler och ha ett egentillsynsprogram, det vill säga rutiner som gäller för personalens arbete. Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen.  
Från och med den 1 juli 2005 ska varje försäljningsställe för tobaksvaror ha en tydlig och klar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år.

Tillsyn

Kommunen har ansvar för tillsynen och kan meddela föreläggande och förbud om det krävs för att lagen (tobakslagen) ska efterlevas. Vid tillsyn kontrolleras till exempel att information om åldersgränsen lämnas på lämpligt och synligt sätt. Personalen ska ha kunskap om reglerna och ha rutiner för hur dessa ska tillämpas.

Avgift

Kommunfullmäktige har beslutat om en årlig tillsynsavgift på 3381 kronor per produktslag (tobak, folköl, receptfria läkemedel). För näringsidkare som har försäljning av flera produktslag betalas endast 25 procent (845 kr) i tillsynsavgift utöver den årliga tillsynsavgiften på de övriga verksamheterna. Försäljning av alla tre produktslag ger en årlig avgift på 5071 kr.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare.
 
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom högst 8 arbetsdagar.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 20 maj 2011

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster