Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Folköl, anmälan av försäljning

Den som säljer eller serverar folköl ska anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. Kommunens uppgifter är bland annat att bistå med informationsmaterial, informationsmöten och viss utbildning.

Anmälningsplikt

Den som bedriver försäljning eller servering av folköl (alkoholhalt mellan 2,25-3,5 volymprocent) är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas.
Om anmälan uteblir kan kommunen i förlängningen förbjuda företaget att sälja folköl. Anmälningsavgiften är 1127 kr.

Kommunens uppgift

I förhållande till detaljhandeln är kommunens uppgift information, rådgivning, kontroll av egentillsynsprogrammen och tillsyn. Det innebär att kommunen bland annat administrerar register, ordnar informationsmaterial, informationsmöten och besök samt viss utbildning.  

Egentillsyn

Enligt alkohollagen ska varje företag som bedriver detaljhandel eller servering med öl upprätta ett egentillsynsprogram. 

Avgift

Kommunfullmäktige har beslutat om en årlig tillsynsavgift på 3381 kronor per produktslag (tobak, folköl, receptfria läkemedel). För näringsidkare som har försäljning av flera produktslag betalas endast 25 procent (845 kr) i tillsynsavgift utöver den årliga tillsynsavgiften på de övriga verksamheterna. Försäljning av alla tre produktslag ger en årlig avgift på 5071 kr.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare.
 
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen får du en bekräftelse på att din anmälan är registrerad. 

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom högst 8 arbetsdagar.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 20 maj 2011

Självbetjäning


Relaterad information


Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster