Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Självbetjäning

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter grupperat på olika områden. 

Saknar du någon e-tjänst eller blankett, hör gärna av dig till Väsby Direkt.

E-tjänst

Blankett

 

Kommun och politik

   
Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Felanmälan kommunens fastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Synpunkt Väsbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Betygsutskrift, beställlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
     

Utbildning och barnomsorg

   
Barnomsorg, alla ärenden länk till annan webbplats    
Barnomsorg av särskilda skäl, ansök Blankettlänk till annan webbplats  
Barnomsorg på obekväm arbetstid, ansökan BlankettPDF  
Betygsblankett för vuxenutbildning, beställ Blankett länk till annan webbplats  
Elevresor, ekonomiskt stöd, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett länk till annan webbplats  
Gymnasieintagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Inackorderingstillägg, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats  
Ledighetsansökan Blankett länk till annan webbplats  
Modersmålsundervisning, ansök BlankettPDF  
Modersmålsundervisning, säg upp BlankettPDF  
Kulturskolan, alla ärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Skolskjuts för grundskoleelever, ansök Blankettlänk till annan webbplats  
Studiehandledning på modermål, anmäl BlankettPDF  
Tilläggsbidrag för barn/elev i behov av särskilt stöd, ansök Blankettlänk till annan webbplats  
Val av skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Vårdnadsbidrag, ansök BlankettPDF  
     

Omsorg stöd och hjälp

   
Avtal angående vårdnad, boende, umgänge, ansököppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Bistånd enligt socialtjänstlagen, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Bostadsanpassningsbidrag, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett PDF  
Bostadsanpassningsbidrag utbetalning, skicka in uppgifter BlankettPDF  
Inkomstuppgift för omsorgsavgift, ej pensionär, beräkna BlankettPDF  
Inkomstuppgift för omsorgsavgift, pensionär, beräkna BlankettPDF  
Återtagen begäran om insatser enligt LSS, anmäl Blankettlänk till annan webbplats  
Begäran av särskilda insatser enligt LSS, ansök BlankettPDF  
LSS, fullmakt Blankettlänk till annan webbplats  
Riksfärdtjänst, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Samarbetssamtal, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
     

Uppleva och göra

   
Biblioteket på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Ny förening, registreralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Föreningsbidrag, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Föreningsregister, sök ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Kulturstipendium 2016-2017, ansöklänk till annan webbplats    
Kulturstipendium 2016-2017, ge förslag till stipendiatlänk till annan webbplats    
Lokal, stående tider, ansöklänk till annan webbplats    
Lokala för tillfälligt arrangemang, ansöklänk till annan webbplats    
Lokal, bokalänk till annan webbplats    
Tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats, ansök Blankett länk till annan webbplats  
     

Bygga bo och miljö

   
Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Ej bygglovpliktig åtgärd, (gäller även installation eldstad) anmäl Blankettlänk till annan webbplats  
Eldstad/rökkanal i befintlig byggnad, anmäl Blankettlänk till annan webbplats  
Bassängbad, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Bostäder klagomål, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Bygglov för skylt/ljusanordning, ansök Blankettlänk till annan webbplats  
Bygglov, ansök Blankettlänk till annan webbplats  
Cistern installation för brandfarlig vätska, anmäl BlankettPDF  
Cistern, informera om installationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Cistern ur bruk, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Container, beställlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Dagvattenanläggning, anmäl BlankettPDF  
Djurhållning inom detaljplan, ansök om tillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Drift av förskola, fritidshem och skola, anmäl Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Inrättande av avloppsanordning, ansök/anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett PDF  
Installationsintyg för enskild avloppsanordning BlankettPDF  
Installera värmepump, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Fettavskiljare uppgifter, skicka in BlankettPDF  
Förhandsbesked, ansök Blankettlänk till annan webbplats  
Förorenad mark/fastighet, informeralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Förorenad mark/fastighet efterbehandling/sanering, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Gemensam behållare för brännbart hushållsavfall, anmäl Blankettlänk till annan webbplats  
Grannintyg rörande byggnad/åtgärd Blankettlänk till annan webbplats  
Hygienlokal, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Hämtning av grovavfall i container eller storsäck, beställlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Kompostering av organiskt hushållsavfall, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats  
Kontrollansvarig, anmäl Blankettlänk till annan webbplats  
Köldmedieanläggning, anmäl/ändra Blankettlänk till annan webbplats  
Lägenhetsregister, flerbostadshus Blankettlänk till annan webbplats  
Lägenhetsregister, småhus BlankettPDF  
Matavfall gemensam behållare, anmäl Blankettlänk till annan webbplats  
Matavfall separat insamling, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Matavfallspåsar, beställlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Matförgiftning, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Miljöfarlig verksamhet, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Nybyggnadskarta, beställlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett PDF  
Nyinflyttad, nytt abonnemang för vatten –avfall, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Oljeavskiljare/brunnsfilter, anmäl eller ändralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Ormhållning, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Rivningslov Blankettlänk till annan webbplats  
Röda boxen, beställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Röda boxen och stort elavfall, hämtninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Separat insamling matavfall från flerbostadshus, intresseanmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Skola och barnomsorg, anmäl lokallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Slamavskiljare, checklista för täthetskontroll BlankettPDF  
Slutbesked/slutbevis, begär Blankettlänk till annan webbplats  
Sluten tank, checklista för täthetskontroll BlankettPDF  
Solarieverksamhet, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Sophämtning,om ändrat sophämtningsintervall, ansök Blankettlänk till annan webbplats  
Strandskyddsdispens, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett PDF  
Storsäck, beställlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Vatten, avlopp och avfall ägarbyte, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Vatten och avlopp kommunal anslutning, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Vatten och avlopp, avläsning av vattenmätare, registreralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel, ansök/anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
     

Samhällsutveckling trafik och teknik

   
Planbesked, ansök Blankettlänk till annan webbplats  
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats  
Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Trafikanordningsplan för tillfällig avstängning, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
     

Näringsliv och arbete

   
Autogiro, anmäl BlankettPDF  
E-cigaretter och påfyllnadsbehållare, försäljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Folköl, försäljning och serveringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Jobb och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    
Livsmedelsanläggning, registreralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett PDF  
Lotteri enligt 15 och 16 § lotterilagen, ansök Blankett PDF  
Lotteri enligt 17 § lotterilagen, ansök/registrera Blankett PDF  
Lotteri, sammanställ Blankett PDF  
Lotteredovisning Blankett PDF  
Serveringsansvarig personal, anmäl BlankettPDF  
Serveringstillstånd, tillfälligt, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Stadligvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Tobaksvaror, försäljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF  
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 26 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster