Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Samlat nyhetsarkiv Upplands Väsby kommun

Här visas nyheter från alla våra sju huvudnivåer på webbplatsen.
 • 31 mars 2014
  Kundservice Vatten & Avlopp
 • 31 mars 2014
  Sandupptagning våren 2014 Sandsopningen sker under perioden 1 april – 15 maj. När vädret tillåter sker en försopning, för att minska ner sandmängden. Därefter startar ett sandsopningståg som utför finsopning, som arbetar efter följande tidsplan: 
 • 31 mars 2014
  Vattenavstängning, Björkvallavägen
 • 26 mars 2014
  Earth Hourveckan i Väsby lockar många väsbybor I måndags drog Upplands Väsby kommun igång flera roliga aktiviteter för att uppmärksamma miljömanifestationen Earth Hour. Smoothiecykeln, där man kan cykla ihop sin egen klimatsmarta smoothie lockar många intresserade väsbybor.
 • 25 mars 2014
  Non Smoking generation på besök i skolan
  Tisdag den 1/4 kl: 8.30 föreläser de för 9:or.http://www.nonsmoking.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • 25 mars 2014
  Sandupptagning våren 2014 Sandsopningen sker under perioden 1 april – 15 maj.
 • 20 mars 2014
  Stor satsning på Earth Hour i Upplands Väsby Den 24-29 mars kommer flera roliga aktiviteter kopplade till klimatfrågan att pågå i Väsby centrum. De ingår i den satsning som Upplands Väsby kommun gör för att uppmärksamma Earth Hour 2014.
 • 20 mars 2014
  Vad tycker du om båttrafiken på Mälaren?
  Kommunerna längs Mälaren - Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Ekerö, Upplands Väsby och Sigtuna – har en gemensam vision om ett nät av strandnära besöksmål med regelbunden båttrafik, från sommaren 2015, som knyter samman kommunerna och ger regionen ökad attraktionskraft med avseende på både boende, besök, inflyttning och etableringar.
 • 18 mars 2014
  Miljögiftsprojekt - Provfiske och sedimentprovtagning i bl.a. Oxundasjön, Mälaren och Stockholms skärgård. Syftet med projektet är att analysera hur höga halterna av olika miljögifter är i fisk som fångas i Stockholmsregionen och om föroreningarna på bottnarna ökar eller minskar.
  Historiskt har det läckt ut miljögifter från industrier och tätorter till omgivande vattenområden via avlopp och dagvatten.  ”Det vi vill ta reda på är vilka ämnen vi hittar och hur höga halterna är i Oxundasjön. Resultatet så här långt visar bland annat på höga halter av PFOS och PCB. Nu tar vi ytterligare prover för att kvalitetsgranska resultatet och sedan bestämma hur vi kan gå vidare i resten av Oxundaåns vattensystem.” säger Anna Åhr Evertson, miljöplanerare vid kontoret för samhällsbyggnad, Upplands Väsby kommun. ”Abborre är en relativt stationär fisk, och kan därför antas representera områdena där de fångas på ett bra sätt. Parallellt med detta har sedimentprovtagning genomförts vid ett drygt trettiotal platser i Mälaren samt även i Oxundasjön och Säbysjön.De ämnen som har undersökts i sediment och fisk är bland annat metaller, polyaromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), Hexaklorbensen (HCB). I fiskundersökningar ingår även analys av perfluoroktansulfonat (PFOS).Förekomsten av läkemedelsrester kommer att studeras i abborre som infångats vid utflödena av Henriksdals och Käppala reningsverk. 
 • 17 mars 2014
  Utvecklingssamtal under vårterminen Inför utvecklingssamtalet kan föräldrar och elever hämta samarbetsläxa och dagordning innan ni kommer till utvecklingssamtalet! Blanketter finns att skriva ut under menyraden, Blanketter! Välkomna

 • 14 mars 2014
  Arbeten med skogsavverkning
 • 14 mars 2014
  Arbeten med skogsavverkning
 • 14 mars 2014
  Non Smoking Generation gör turné i Upplands Väsby Under mars månad och början av april gör Non Smoking Generation turné med sin föreläsning ”50 kr och barnarbete på köpet” i Upplands Väsby och besöker i stort sett alla elever skolår 8 och 9. Föreläsningen belyser inte bara att tobaken skadar rökaren utan fokuserar främst på de humanitära kostnaderna och förekomsten av barnarbete vid själva tobaksproduktionen.
 • 12 mars 2014
  Följ Hälsopiloternas resa Under Hälsodagen 1 februari presenterades de sju utvalda Hälsopiloterna som under 10 veckor får stöd och hjälp till en mer aktiv och hälsosam livsstil. Aktörerna som tar emot Hälsopiloterna är Medley, Curves, Friskis & Svettis, ZoLZumba och Hälsolotskliniken
 • 12 mars 2014
  Hemuppgiftsdag, tisdag den 18/3 Tisdag den 18/3 är hemuppgiftsdag, eleverna läser enligt schemat fram till lunch, sedan jobbar man hemma!
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 09 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster