Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vad är Vägval ungdom?

Sedan hösten 2014 drivs projektet Vägval ungdom av Upplands Väsby kommun och Arbetsförmedlingen. Vägval ungdom är en verksamhet för unga 16-24 år som saknar sysselsättning, det vill säga studier eller arbete. Principen för arbetet är ”en väg in, flera vägar ut” där samarbete mellan enheter och myndigheter hjälper ungdomen vidare mot sitt mål.

Susanne Wikström, Arbetsförmedlingen, Azarina Bäckström, projektledare Vägval Ungdom, Hanna Bäck, enhetschef Vägval Vuxen

Susanne Wikström, Arbetsförmedlingen, Azarina Bäckström, projektledare Vägval Ungdom, Hanna Bäck, enhetschef Vägval Vuxen

Varför behövs Vägval ungdom?
– Arbetslösheten för unga ligger något högre i Väsby än för andra kringliggande kommuner. Genom att ge extra stöd för unga utan sysselsättning så vill vi hjälpa ungdomar vidare mot ett arbete eller studier för att på kort eller längre sikt bli egenförsörjande, berättar Azarina Bäckström som är projektledare för Vägval ungdom och ungdomscoach.

Projektets mål är att skapa strukturer, utveckla metoder och insatser som är effektiva för ungas etablering i studier och på arbetsmarknaden. Visionen är att alla unga väsbybor ska få likvärdiga möjligheter till egenförsörjning och självständighet.

– I Vägval ungdom hjälper vi ungdomarna att få erfarenheter och kompetenser som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Enligt statistik från Temagruppen unga i arbetslivet finns 400-500 ungdomar i Väsby mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar. En del av dessa ungdomar har andra aktiviteter för sig, som till exempel vara ute och resa, men en stor del kan befinna sig utan sysselsättning.

Vad kan Vägval ungdom stötta och hjälpa till med?

– Dels kan vi erbjuda möjlighet till praktik för att kunna få referenser och kompetenser, men även stöd i kontakten med andra myndigheter om det behövs. Om en ungdom har kontakt med andra aktörer, exempelvis ekonomiskt bistånd, så kan vi vara ett stöd i den kontakten och arbeta för att få en gemensam plan för ungdomen. Vi vill sätta ungdomen i centrum och se till att alla nödvändiga kontakter och insatser som behövs samverkar för att ge bästa möjliga stöd för ungdomen att få en sysselsättning.

Varje onsdag eftermiddag klockan 13-16 till och med 10 juni har Vägval ungdom öppet hus på Kulturhuset Vega. Det går även att kontakta Arbetsförmedlingen i Väsby eller maila till vagvalungdom@upplandsvasby.se . Vägval ungdom finns även på Instagram och på Facebook.

Hur är det att jobba med detta projekt?
– Det är roligt och utmanade, varje ungdoms situation är unik och det gäller att utgå från varje individ och se vad denne behöver. Det ger otroligt mycket tillbaks när en ungdom lyckas! Att lyckas kan vara att bryta ett långvarigt hemmasittande genom att komma på samtal hos Vägval ungdom, men det kan också vara att komma ut på en praktik som leder till jobb – att lyckas kan vara precis vad som helst, det utgår från ungdomen – vad vill du, vad kan du och vad behöver du stöd med utifrån dina unika förutsättningar för att lyckas komma närmare ett jobb eller studier, avslutar Azarina.


Sidansvarig: Anders Wink
Senast uppdaterad 19 maj 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster