Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Upphandling

Hur en upphandling går till i Upplands Väsby kommun kan du som företagare eller privatperson ta del av under respektive länk som du finner i menyn till vänster.

Varor och tjänster i Upplands Väsby kommun köps in i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun. LOU gäller i princip alla offentligfinansierade verksamheter och policy och riktlinjer är kommuns upphandlingsreglemente vilket har fastställts av kommunstyrelsen.

I Upplands Väsby kommun samordnas upphandling av varor och tjänster av upphandlingsenheten. Upphandling av anläggningsentreprenader och byggentreprenader (och därtill hörande tjänster) upphandlas av Teknik och Fastighet.
.
Kommunens ambition är att en bredd av företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar och vi utformar därför upphandlingar på ett sätt som möjliggör deltagande även från småföretag, där så är möjligt.

Vi annonserar aktuella upphandlingar i OPIC.com och gör dem tillgängliga på kommunens hemsida.

För dig som är medlem i Upplands Väsby Promotion skickas automatiskt en information ut till berörda medlemmar när en upphandling är aktuell inom respektive verksamhetsområde.

Kan Upplands Väsby kommun välja att handla av lokala leverantörer?


Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär bland annat att ett företag inte får behandlas annorlunda på grund av var företaget är lokaliserat. Krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara lokalproducerad eller närodlad är därför inte tillåtet eftersom det är diskriminerande.

En upphandlande myndighet kan skapa bra förutsättningar för lokala småföretag att lägga anbud genom utformningen av förfrågningsunderlaget. Exempel på det kan vara att det är möjligt att lämna anbud på viss del av sortimentet eller för ett visst geografiskt område.

Upplands Väsby kommun har ambitionen att underlätta för lokala småföretag, där så är möjligt. Vi ser även gärna att småföretag i kommunen går samman i en upphandling för att kunna leverera efterfrågade volymer och leveranser till kommunen.

Sidansvarig: Lars Björkvall
Senast uppdaterad 03 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster