Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Lokal attraktivitet

Arbetet med att fylla varumärket Väsby med ett intressant innehåll är viktigt för att öka Väsbys attraktivitet.

Idag konkurrerar platser (regioner, städer, kommuner) med varandra globalt om invånare, företag och besökare.

Många kommuner är idag medvetna om att konkurrensen har ökat om invånare, kompetent arbetskraft, internationella investeringar, företagsetableringar och besökare. Den konkurrensen är bra för det innebär att varje kommun måste bli bättre på hemmaplan att utveckla platsen och synliggöra vad man kan erbjuda invånare, företag och besökare och lyfta fram detta i sin marknadsföring.

Platser måste idag kunna marknadsföra sig själva på ett lika avancerat sätt som företag marknadsför sina produkter eller tjänster.

Platsens varumärke ska lyfta fram vad som särskiljer en plats från en annan.  Vad som gör den attraktiv. Hur platsen ska klara av att skapa tillväxt på lång sikt. Läs mer om hur arbetet med symbolen för varumärket Väsby - där färgstarka människor möts, togs fram. Du finner en direktlänk i spalten till höger.

Sidansvarig: Anders Wink
Senast uppdaterad 31 mars 2017

Kontaktinformation

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster