Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av de regioner i Sverige som växer som mest. Kommunerna i regionen planerar att ha totalt 175 000 invånare år 2030. Det kräver många nya bostäder och en utbyggd infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik. År 2104 inleddes ett fördjupat samarbete mellan regionens kommuner.

Det attraktiva läget mitt emellan Stockholm och Uppsala, och närheten till Stockholm Arlanda airport, gör att det är många som vill bo, leva och arbeta i regionen. Avsikten med samarbetet är att skapa vinster som ska gynna regionens fortsatta utveckling. Allt arbete ska ske med fokus på hållbarhet.

Arlandaregionen är ett fördjupat samarbete mellan: 

  • Knivsta kommun
  • Sigtuna kommun
  • Upplands Väsby kommun
  • Vallentuna kommun
  • Swedavia AB.


Tre prioriterade områden


Arbetet sker utifrån tre prioriterade områden:

  • infrastruktur och trafikering
  • bostadsbyggande
  • näringsliv och arbetsmarknad.

Infrastruktur och trafikering

I planen föreslås ett samlat grepp för utbyggnad av regionens infrastruktur. Detta är nödvändigt för att fler bostäder och arbetsplatser ska kunna skapas i Arlandaregionen. Fokus ligger här på att planering av infrastruktur och bebyggelse ska vara integrerad. Det handlar till exempel om att bygga ut den spårbundna trafiken, men även gång- och cykeltrafik.

Bostadsbyggande

Med en växande befolkning krävs att fler nya bostäder byggs i regionen. Här ligger fokus på att det ska byggas ett varierat utbud av boendeformer och energianpassade lösningar.

Näringsliv och arbetsmarknad

Arlandaregionen har ett unikt läge. Det är viktigt att kommunerna här inte ser varandra som konkurrenter utan som samarbetspartners. Inom detta område ligger fokus på att fler ska komma i arbete samt en ökad samverkan mellan kommunerna.


Se filmen Arlanda – Navet i Skandinavien eller läs mer om samarbetet i dokumentet Delregional utvecklingsplan.


Sidansvarig: Johannes Wikman
Senast uppdaterad 29 maj 2017

Kontaktinformation

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster