Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fakta om klimatavtal Väsby

Upplands Väsby vill bli en av landets ledande kommuner när det gäller åtgärder för att skapa ett hållbart samhälle. Det räcker dock inte med att kommunen arbetar med hållbarhets- och klimatfrågorna, det är minst lika viktigt att de lokala företagen också gör det.

Företag tecknar klimatavtal Väsby
Kommunen och Väsby Promotion samarbetar för att få företag att skriva under klimatavtal Väsby och därmed markera att man aktivt arbetar med miljöfrågorna i den egna verksamheten. Genom projektet klimatavtal Väsby strävar kommunen på en lokal nivå efter att minska klimatpåverkan oavsett vad som avtalas på internationell nivå. Mer om klimatavtal Väsby i vänstra spalten.

På den här sidan försöker vi kortfattat och enkelt att svara på vanliga frågor om Klimatavtal Väsby.

Vad är Klimatavtal Väsby?
Klimatavtal Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och företag i Upplands Väsby kommun där vi tillsammans strävar efter att på lokal nivå arbeta för hållbarhet och minskad klimatpåverkan. 

Varför har Upplands Väsby kommun inlett ett lokalt klimatarbete?
Hållbarhetsarbetet är en viktig ledstjärna för kommunstyrelsen i Upplands Väsby.  Men det räcker inte med att kommunen arbetar med hållbarhets- och klimatfrågor, det är minst lika viktigt att vi får med oss de lokala företagen. Om vi ska klara de mål som Regeringen satt så måste alla hjälpas åt. Genom uppgifter från företagen som tecknat avtal kan man få en helhetsbild av vad som görs i kommunen.

Vad innebär det för företagen?
Avtalet innebär att företaget åtar sig att minska klimatpåverkan genom att:

  • Kartlägga företagets nuvarande energianvändning
  • Upprätta en åtgärdsplan med mål för hur företaget ska minska och förändra energianvändningen.
  • Årligen följa upp företagets åtgärdsplan och kontrollera effekten av åtgärderna. 

Vilka företag kan teckna avtal?
Alla företag som verkar i Upplands Väsby kan teckna avtal. Alla kan bidra på något sätt för att minska energianvändningen eller minska klimatpåverkan på annat sätt.

Hur mycket ska företagen minska sina utsläpp?
Det finns ingen siffra angiven i avtalet eftersom alla företag har olika förutsättningar att minska sina utsläpp. Men de företag som undertecknar avtalet visar att de menar allvar med sitt klimatarbete.

Varför fokuserar ni bara på energianvändning, det finns ju mycket annat som bidrar till klimatpåverkan?
Vi börjar med att fokusera på energianvändningen eftersom det är en av de största orsakerna till växthusgasutsläpp. Omfattar såväl energianvändningen i fastigheter som trafik och transporter samt tillverkningsprocesser.

Hur kontrolleras att företagen gör vad de lovat?
Genom bl.a. besök på företagen tas uppgifter fram på aktuell total energianvändning samt vilka åtgärder som planeras under året. En uppföljning av effekterna av åtgärderna planeras genomföras i ett senare skede.

Varför deltar företagen?
Energieffektivisering innebär mindre kostnader dvs. större vinst. Företagen får en möjlighet att visa för andra att man har en miljömedvetenhet. Företagen får en chans att visa vad de gör, synas på kommunens hemsida, press mm. Många företag arbetar redan med dessa frågor och kan då vara föregångare samt inspiratör för andra.

Hur uppmärksammas medverkande företag?
De företag som undertecknar avtalet får ett diplom. Företagen presenteras på kommunens hemsida och blir kommunens klimatambassadörer i arbetet för att minska klimatpåverkan. Undertecknandet av avtal samt diplomering kommer att uppmärksammas på kommunens och Väsby Promotions hemsida. Pressen kommer att bjudas in vid dessa tillfällen.

Hur många företag hoppas ni ska ansluta sig till avtalet?
Målet med 50 företag år 2014 är uppnått, men förhoppningen är att många fler ser möjligheten att marknadsföra sig och bidra till en bättre miljö i Upplands Väsby, genom detta avtal.

Minskningarna i Upplands Väsby är bara en marginell minskning globalt
Bättre med en liten minskning än ingen minskning alls. Om ALLA företag bidrar med sin del så blir det en inte oansenlig minskning. Det är åtgärder som behövs inte bara prat.


Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 06 mars 2012

Kontaktinformation

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster