Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Serverings- och försäljningstillstånd

Du ansöker hos kommunen om tillstånd att servera alkohol. Vill du sälja folköl och/eller tobak är du skyldig att göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas samt bifoga en kopia på ditt egenkontrollprogram.

Vad räknas som "servering"?

Enligt alkohollagen innebär begreppet "servering" att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Servering av alkoholdrycker får inte ske utan serveringstillstånd. 

Olika typer av tillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla för permanent eller tillfällig alkoholservering i följande sammanhang:

 • till allmänheten för servering året runt eller vid ett enstaka tillfälle.
 • i förening, företag eller annat slutet sällskap för servering året runt eller vid ett enstaka tillfälle. 

En ny alkohollag

Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft.  
Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang med serveringstillstånd är: 

 • Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs.
 • Kraven avseende köksutrustning, matutbud och lokal moderniseras.
 • Stadigvarande serveringstillstånd för cateringföretag avseende servering till slutna sällskap införs.
 • Rumsservering på hotell tillåts uttryckligen i lagen.
 • Gemensamt serveringsutrymme tillåts.
 • Kryddning av snaps på restaurang tillåts.
 • En ny typ av påföljd — erinran —införs.
 • En åldersgräns på 20 år för serveringsansvariga införs.
 • Kravet på vilka som ska vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrda av bemanningsföretag utökas.

Serveringstillstånd krävs ej

 • privata fester/slutna sällskap där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker
 • när gästerna förtär egna alkoholdrycker på en privat fest
 • när inbjudna gäster erbjuds att köpa till självkostnadspris. Villkoret är då att drycken inhandlats på Systembolaget
 • när serveringen anordnas i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker

Med slutna sällskap innebär i förväg bestämda personer, exempelvis föreningar, företag eller inbjudna släktingar och vänner till familjefester som bröllop och födelsedagar.

Sidansvarig: Robert Åsberg
Senast uppdaterad 18 november 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster