Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Upplands Väsby kännetecknas av att varje människa, oavsett kön, får vara den unika individ som hon är. Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv, vilket innebär samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla kan göra fria och jämlika val oberoende av föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt.

Mål för jämställdhetspolitiken

För att uppnå jämställdhet behövs en aktiv jämställdhetspolitik. Jämställdhet påverkas av en mängd faktorer, varav vissa ligger utanför vad som kan påverkas av kommunala beslut. Kommunen hör dock till en av de viktigaste aktörerna då verksamhet inom exempelvis utbildning, omsorg och samhällsbyggnad har en direkt bäring på jämställdheten.

Upplands Väsby har sex mål inom olika områden som är strategiska för att uppnå ett jämställt Upplands Väsby. De sex områdena är:

  • Makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Likabehandling i förskola och skola
  • Jämställd omsorg
  • Stadsbyggnad
  • Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktige antog den 10 februari 2014 en strategi för ett jämställt Upplands Väsby som talar om hur kommunen ska uppnå målen. Strategin hittar du i högerspalten.

Upplands Väsby kommun är sedan hösten 2016 ansluten till Jämställdhetskartan. Jämställdhetskartan är ett verktyg för allmänheten, företagare, beslutfattare, med flera för att kunna bedöma och analysera hur jämställd kommunen är inom den privata, offentliga och ideella sektorn. Via länken till höger kommer du till kartan och kan läsa mer information.

I januari 2014 antog kommunen en handikappolitisk plan som togs fram inom det kommunala handikapprådet. Planen hittar du i högerspalten.

Kommunen är ett finskt förvaltningsområde och arbetar aktivt med nationella minoriteters rättigheter. Du kan läsa mer om detta under rubriken finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 27 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster