Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Grafisk profil

För att kommunikationen ska bli så tydlig som möjligt med både väsbyborna och de företag och organisationer som verkar i Väsby har vi uppdaterat och utvecklat kommunens grafiska profil.

I den hittar du också olika varianter av kommunlogotypen.

Med införandet av ett geografiskt varumärke för platsen Väsby 2009 tydliggjordes att kommunvapnet endast handlar om kommunen som organisation. I och med de sista årens förändring i sättet att tillhandahålla kommunal service i Upplands Väsby har behovet ökat att uppdatera den grafiska profilen.

Den beskriver hur vi gemensamt ska synliggöra kommunen och dess verksamhet. Den hjälper till att svara på frågor som uppkommer när man planerar och genomför marknadsföring eller andra kommunikationsaktiviteter.

Genom att ha en tydlig gemensam profil blir vårt budskap tydligare och chansen för genomslag ökar. En enhetlig form och utseende skapar en möjlighet att också tydliggöra kommunens tjänster så att fler kan nyttja dem. 

Sidansvarig: Linda Corsvall
Senast uppdaterad 14 juli 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster