Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vi satsar på kvalité – Välkommen på kvalitetsutmärkelsen

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i kommunen ska kunna leverera bästa möjliga service utifrån kundens krav och önskemål. I enlighet med vad flerårsplan med budget 2014-2016  säger om kvalitetsutveckling ska alla utförare följa kvalitetspolicyn.  

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

För att stimulera och uppmuntra alla kommunalt finansierade utförare och samarbetspartners att arbeta med kontinuerliga förbättringar har en kvalitetsutmärkelse och ett innovationspris införts i kommunen. Kvalitetsutmärkelsen ska i år delas ut för tredje gången och det är i år fyra verksamheter som tävlar om priset. Innovationspriset delas ut för andra året och där har 18 ansökningar kommit in.

En kvalitetseftermiddag med prisutdelning och inspirationsföreläsare genomförs för alla privata och kommunala utförare den 27 november i Messingen, multihallen. Arbetar du i kommunens organisation är du välkommen att delta. Anmälan sker till  asa.berglund@upplandsvasby.se senast den 18 november.

Inbjudan till kvalitetsutmärkelsen 2014

Inbjudan till kvalitetsutmärkelsen 2014

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 23 oktober 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster