Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Möten, handlingar och protokoll

Öppna sammanträden

Våra sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna är öppna för allmänheten. Det finns också en frågestund i anknytning till flera av dem. (Utskottens sammanträden är inte öppna att besöka.)

Så här går det till
Sammanträdet börjar vanligtvis med att det ges information i aktuella frågor. Du får sedan möjlighet att ställa frågor till kommunstyrelsens/nämndens ledamöter. Det kan vara frågor om ärenden på den aktuella dagordningen eller andra frågor av allmänt intresse som tillhör kommunstyrelsens/nämndens ansvarsområde.

Sammanträdet fortsätter med behandling av de ärenden som står på dagordningen. Du får gärna vara kvar och lyssna, du kan däremot inte ställa frågor eller kommentera ärendena.

Aktuella sammanträdestider finns under respektive nämnd i vänsterspalten.

Handlingar och protokoll
För att skydda den personliga integriteten läggs inte vissa protokoll, paragrafer eller handlingar ut på kommunens hemsida.

Sidansvarig: Filip Olma
Senast uppdaterad 30 juni 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster