Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är en möjlighet för dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun att komma med förslag på kommunens verksamheter. Att lämna ett medborgarförslag är din möjlighet att påverka det som händer i din kommun.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslag är inte en synpunkt på något som redan finns. Förslaget är en idé om något som inte finns i dag, något nytt. Exempel på medborgarförslag som lämnats in: Anlägg en basketplan vid Hasselskolan, Bygg ett kulturhus i anslutning till hembygdsgården, Gör en bussrondell över järnvägen, Gör om gamla simhallen till en bordtennishall.

Medborgarförslag får inte vara rasistiska eller odemokratiska eller vara ett ärende som innebär myndighetsutövning mot enskild.

Ett medborgarförslag ska innehålla ett ämne. Om du har flera olika ämnen, skriv i så fall flera förslag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun har rätt att lämna in förslag. Det gäller även personer som inte fått kommunal rösträtt. Exempelvis barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Du kan lämna ett förslag själv eller tillsammans med flera personer. En person måste vara kontaktperson.

OBS!Föreningar, råd, sammanslutningar eller olika slagsorganisationer får inte lämna medborgarförslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan lämna medborgarförslag på två sätt.

  1. Via vår e-tjänst längst ner på sidan.
  2. Skriv ut blanketten längst ner på sidan och skicka in den till kommunen per post.

Vad händer med mitt medborgarförslag när jag lämnat in det? 

  • När ditt förslag har kommit in till kommunen, anmäls det till kommunfullmäktiges sammanträde.
  • Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt förslag och bjuds in till att presentera förslaget muntligt för kommunfullmäktige. Det är frivilligt. Kommunfullmäktiges ledamöter får också tillfälle att ställa frågor till dig. Ingen debatt är tillåten. På sammanträdet bestämmer fullmäktige vilken nämnd/styrelse som ska utreda ditt förslag.
  • Kommunfullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Du får i så fall få veta vilken nämnd som i fortsättningen kommer att utreda ditt förslag.
  • Medborgarförslag ska behandlas så att beslut kan fattas inom ett år från det att förslaget togs upp första gången. 
  • Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa den eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finns med i kallelser och protokoll som publiceras på kommunens webbsida.

Ytterligare frågor?

Kontakta Väsby Direkt på tel. 08-590 970 00. 

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 30 juni 2016

E-tjänst och blankett

Medborgarförslaglänk till annan webbplats (e-tjänst)

MedborgarförslagPDF (blankett)

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster