Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vad är medborgardialog?

Upplands Väsby är en av de kommuner i Sverige som jobbat längst med medborgardialog och dialogutveckling. Sedan 2009 har kommunen genomfört cirka 150 medborgardialoger, stora som små. Några exempel på det är kommunens nya översiktsplan, Ett lärande Väsby, Väsby entré, detaljplaner inom stadsbyggnad, Väsby Labs och Väsby nya stadspark.

Upplands Väsby är en kommun där medborgarna ska få ta plats och påverka. Genom att ordna olika dialogaktiviteter kan medborgarna få bidra med synpunkter och tankar, vilket leder till ökat engagemang och en ökad tillit för kommunen. Dialoger mellan kommun och medborgare har visat att om man som medborgare känner sig inkluderad och lyssnad på känner man sig stolt över sin plats och mer benägen att fortsättningsvis bo kvar i kommunen. En framgångsrik medborgardialog leder i stort till förstärkt delaktighet i samhället och till utvidgad demokrati.

Idag betraktas och används medborgardialog som ett strategiskt verktyg och dialogen används när kommunen behöver skapa förståelse, acceptans och motivation, eller skapa delaktighet i ett beslut utöver det vanliga arbetet.

Stadsträdgårdsmästare Nils Odén pratar med en väsbybo under dialogaktiviteterna kring Väsbys nya stadspark.

Stadsträdgårdsmästare Nils Odén pratar med en väsbybo under dialogaktiviteterna kring Väsbys nya stadspark.

Kommunen kan inte ordna dialoger kring alla projekt som pågår eller startas upp men försöker använda sig av dialoger när det gäller större projekt eller när medborgarna berörs mycket av förändringar stora som små. Ibland kan dialoger även behövas för att skapa engagemang eller samsyn mellan medborgarna.

Medborgardialog - underlag för beslut
Medborgardialog är ett sätt för förtroendevalda och tjänstemän att kontakta, bjuda in och prata med människor för att få reda på vad de tycker om olika frågor i kommunen. Medborgarnas åsikter blir sedan underlag för beslut. Medborgardialog handlar också om att medborgarna ska få större kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet.

Medborgarinflytande innebär att medborgaren rent konkret kan påverka en situation genom exempelvis en omröstning. Medborgardeltagande kan innebära att medborgarna får vara med på ett samråd eller lämna förslag.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 19 november 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster