Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Avslutade dialoger i Väsby

Sedan 2009 har kommunen genomfört cirka 150 medborgardialoger, stora som små. Under 2015 och 2016 har ett flertal dialoger anordnats. Här är ett axplock på dialoger som arrangerats den senaste tiden.

Dialoger för ett lärande Väsby - 24 september 2014,  23 oktober 2014, 18 november 2014 och 11 december 2014.

11 februari 2015 - demokratiforumet Ung i Väsby - tema SKOLA

3 november 2015- dialog i Messingen mellan hjälporganisationer och medborgare kring hur man kan hjälpa nyanlända.

4 november 2015- uppsökande dialog Väsby Entré. Dialogerna hölls både vid stationsområdet och i Messingen.

14 november 2015 - dialog om Runby torg. Dialogen hölls på torget.
Över 140 runbybor besökte medborgardialogen om Runby torg i Upplands Väsby i lördags. Många tankar, åsikter och idéer diskuterades för hur Runby torg ska bli en bättre plats för besök och boende. På plats var förutom sakkunniga från kontoret för samhällsbyggnad, fastighetsägaren och deras arkitekt även några av de styrande politikerna.

10 februari 2016 hölls demokratiforumet Ung i Väsby för trettonde gången. Ungdomarna diskuterade frågor om trygghet och hur man kan göra Väsby till en tryggare plats.

Totalt skapade över 150 ungdomar 22 förslag på hur tryggheten i Upplands Väsby kan öka. Via kommunens hemsida kunde ungdomar i årskurs 6-9 gå in och stödja sina favoritförslag fram till den 29 februari.  De förslag som fick fler än 25 röster tas upp av kommunens olika nämnder.

Lördag 20 februari - dialog norvästra Väsby för området Sättra, Kairo och Runbyskogen. Insamling av synpunkter för hur väsbybon vill utveckla området i framtiden och hur området används idag genomfördes via både en fysisk dialog och via en digital plattform. Den digitala plattformen var öppen 19 februari och 31 mars. Dialogen riktade sig till de väsbybor som aktivt använder området antingen som förening, organisation. förskola, grundskola såsom den aktiva väsbybon i allmänhet. Över 250 personer har lämnat in sina sypunkter.

Underlaget med alla synpunkter finns på kultur- och fritidskontoret och kontoret för samhällsbyggnad för att arbeta vidare med alla förslag och synpunkter inom respektive verksamhet.

En medborgare pratar intresserar sig för det nya stationsområdet Väsby Entré.

En medborgare pratar intresserar sig för det nya stationsområdet Väsby Entré.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 02 juni 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster