Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Mat för äldre och funktionsnedsatta

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden är ett positivt avbrott i vardagen – en höjdpunkt att se fram emot – som bidrar till glädje, gemenskap.

En satsning på bra mat i äldreomsorgen är därför en satsning på hela verksamheten. Bra måltider kan förbättra livskvaliteten. Maten och måltiden är betydelsefull för välbefinnande och nöjdhet inom äldreomsorgen. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa, även måltidens sociala funktion är mycket viktig. Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord kan bidra till glädje, trivsel och en positiv känsla av meningsfullhet

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att må bra. Vi vet idag att personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för ohälsa. Bra måltider är en viktig faktor för att må bra och kan bidra till glädje och gemenskap. En satsning på bra mat i gruppbostäder är därför en satsning på hela verksamheten. Måltider som främjar god och jämlik hälsa. Bra matvanor är en viktig faktor för att må bra, både nu och längre fram i livet. Studier visar att många personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter förknippade med mat och ätande. Det kan leda till ensidiga val av livsmedel och att man inte får i sig den näring man behöver i rätt mängd. Att delta i matlagningen ökar ofta intresset för måltiden.  Att ha en funktionsnedsättning behöver inte automatiskt medföra en dålig hälsa. En stor del av ohälsan kan beskrivas som onödig.

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 21 maj 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster