Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ekologiskt

Ekologiska livmedel  innehåller inga onaturliga tillsatsmedel, varken för arom, färg eller konservering. I det ekologiska lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödning. Djuren tas om hand på ett djuretiskt naturligt sätt, de får ekologiskt foder till största delen odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet.

Miljön påverkas positivt av ett ekologiskt lantbruk. Frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel gör att den biologiska mångfalden gynnas. Fler fåglar, insekter och växter trivs i och på de ekologiska jordarna. Naturlig gödsel från gårdens djur, kompost eller gröngödsling med kvävefixerande baljväxter tar tillvara de naturliga resurserna på gården.

Ingen kan väl förneka att frånvaron av  tillsatser såsom aromer, färgämnen och konserveringsmedel i den ekologiska maten känns bra. Att inga kemiska bekämpningsmedel har tillförts känns ännu bättre, liksom att den fattiga lantarbetaren i främmande land sluppit utsättas för gifter i sitt dagliga arbete.

Djuren har det bra på svenska gårdar. Vi har en djurskyddslag som skyddar våra husdjur bättre än något annat land i EU. På en ekologisk gård ställs ytterligare krav och djuren har det ännu bättre. Djuren får komma ut. Grisarna får gå fritt och böka efter godsaker i jorden. Hönorna kan picka daggmask och bada sandbad. Kalven får dia sin mamma de första dagarna och tillgodogöra sig den nyttiga råmjölken som de så väl behöver.

Upplands Väsby kommun har satt som mål, att 2020 ska 70 % av mat som serveras till förskola, skola och äldre - och LSS boende vara ekologisk. I dagsläget serveras drygt 30 % ekologiska livsmedel.

Upplands Väsby kommun har satt som mål, att 2020 ska 70 % av mat som serveras till förskola, skola och äldreboenden vara ekologisk

Upplands Väsby kommun har satt som mål, att 2020 ska 70 % av mat som serveras till förskola, skola och äldreboenden vara ekologisk.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 21 maj 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster