Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Mat och måltider

Upplands Väsby kommun har kommunfullmäktige antagit ett måltidspolitiskt program för att öka kvalitén på alla offentligt finansierade måltider inom förskola, skola och omsorg.

Programmet ska:

  • bidra till att höja och säkerställa kvaliteten på både maten och miljön
  • stimulera till delaktighet och dialog mellan matproducent och matgäster
  • stimulera mångfald, tillgodose individuella behov och skapa gemensamma spelregler för alla intressenter och aktörer.

Programmet ska styra också mot mer närproducerad och ekologisk mat och utgöra stöd och riktning i framtida livsmedels- och måltidsupphandlingar. Det måltidspolitiska programmet ska även vara en viktig del i kommunens miljöarbete och i stort leda till förbättrade matvanor och bättre folkhälsa.

Goda matvanor samt tillgång till säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsa vilket har stor betydelse för vårt välbefinnande. Goda matvanor innebär bland annat matval och mattider. Mat och dryck ska vara näringsriktiga, måltiderna regelbundna samt finnas balans mellan energiintag och kroppens förbränning av energi. Goda matvanor består av ett varierat och högt intag av frukt, grönsaker och fiberrika livsmedel (fullkornsprodukter) samt en låg konsumtion av mättat fett, salt samt socker.

I Väsby tror vi på att måltiderna är viktiga stunder i våra liv både som njutning och som källa till glädje. De skapar dessutom viktiga mötesplatser på skolor och äldreboende. Därför är måltidspolitiskt program en viktig del i att skapa hållbarhet och trygghet i kommunen.

För mer information:
Kontakta folkhälsosamordnare Helene Hagberg på tel nr 08-590 971 73.

Ett måltidspolitiskt program ska öka kvalitén på alla offentligt finansierade måltider inom förskola, skola och omsorg.

Ett måltidspolitiskt program ska öka kvalitén på alla offentligt finansierade måltider inom förskola, skola och omsorg.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 21 maj 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster