Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bli examinator

Som examinator gör du en mycket värdefull insats för Väsby genom att bedöma de verksamheter som deltar i årets upplaga av Upplands Väsbys kvalitetsutmärkelse. Genom att arbeta som examinator får du också kunskap, inspiration och idéer då du utvärderar hur andra verksamheter bedrivs. Detta ger dig goda förutsättningar att arbeta med verksamhetsutveckling på hemmaplan, vilket gör dig till en värdefull resurs för din arbetsgivare och i arbetet med att utveckla er egen verksamhet.

Varje år utbildas ett antal examinatorer i samband med kvalitetsutmärkelsen. Examinatorerna väljs främst utifrån sina kompetensområden för att examinatorslagen ska ha en lämplig mix som matchar profilen på de deltagande verksamheterna. Som examinator ska du arbeta i kommunen eller i verksamhet som finansieras av kommunen. Du ska ha intresse för och erfarenhet av verksamhetsutveckling och känna engagemang för kvalitetsfrågor.

Som examinator ges du en utbildning för att kunna utföra uppdraget bra. Examinatorna arbetar sedan i ett lag tillsammans med andra examinatorer. Laget gör tillsamman en bedömning av 1-2 verksamheters skriftliga tävlingsbidrag och därefter ett platsbesök hos vardera verksamheten. I december (alternativt januari)gör sedan examinatorslaget ett återföringsbesök hos de enheter de examinerat för att ge återkoppling på styrkor och utvecklingsområden.

Intresse för utbildning till kvalitetsexaminator under våren 2017 meddelas via mejl med dina uppgifter till:
asa.berglund@upplandsvasby.se.

Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 20 april 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster