Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Upplands Väsby kännetecknas av att varje människa, oavsett kön, får vara den unika individ som hon är. Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv, vilket innebär samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla kan göra fria och jämlika val oberoende av föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt.

I Upplands Väsby är välfärden jämställd. De tjänster som Upplands Väsby kommun tillhandahåller, till exempel utbildning, barn- och äldreomsorg, bostäder och kultur- och fritidsaktiviteter, erbjuds män och kvinnor på samma villkor.

Mål för jämställdhetspolitiken

För att uppnå denna strategi behövs en aktiv jämställdhetspolitik. Jämställdhet påverkas av en mängd faktorer, varav vissa ligger utanför vad som kan påverkas av kommunala beslut. Kommunen hör dock till en av de viktigaste aktörerna då verksamhet inom exempelvis utbildning, omsorg och samhällsbyggnad har en direkt bäring på jämställdheten.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken på såväl nationell som lokal nivå här i Upplands Väsby är att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv. Detta innebär samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla kan göra fria och jämlika val, oberoende av föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt.I strategin för ett jämställt Upplands Väsby formuleras också delmål inom sex områden som är strategiska för att uppnå ett jämställt Upplands Väsby. De sex områdena är:

  • Makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Likabehandling i förskola och skola
  • Jämställd omsorg
  • Stadsbyggnad
  • Tryggt och säkerhet

Strategin antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2014 och reviderades den 12 december 2016. Hela strategin kan läsas och laddas ned via länken till höger.

Sidansvarig: Torgny Hagelin
Senast uppdaterad 16 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster