Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgarantier är löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunens tjänster. En översyn över alla våra kvalitetsgarantier har genomförts under 2016. Detta görs för att säkerställa att alla kvalitetsgarantier är aktuella och följer beslutat innehåll. De ska också ha en gemensam layout som följer kommunens grafiska profil.

Återkoppling ger ökad kvalitet

För varje garanti framgår det vilken tjänst som avses, vad  garantin avser samt kontaktuppgifter om man har synpunkter eller vill klaga. Synpunkter och klagomål är viktiga för att vi ska kunna leverera tjänster som motsvarar de krav och önskemål du som medborgare ställer.

I kvalitetsgarantierna framgår också var gränsen för kommunens löfte går exemepelvis när det gäller klottersanering, begränsas löftet till att gälla endast kommunens fasta egendom. Garantier som inte når målet lyfts in i verksamhetsplanen kopplat till en handlingsplan om hur målet ska nås. Ingen ersättning betalas ut pga att kvalitetsgarantin inte uppfyllts. Kvalitetsgarantierna ska vara en del i verksamheternas utvecklingsarbete. 

Hjälp oss att bli bättre, säg vad du tycker!

Kontakta gärna Väsby Direkt på tel 08- 590 970 00 eller använd våra e-tjänster för felanmälan eller lämna synpunkter.

Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 12 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster