Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsarbete och utveckling i kommunen

Kommunens ledningssystem säkerställer ett systematiskt kvalitetsarbete och omfattar alla utförare och medarbetare. Kunden sätts i fokus med målet att leverera bästa möjliga service utifrån krav och önskemål. Avgörande är att skapa en kultur där ett professionellt bemötande, tillgänglighet och delaktighet är ett självklart förhållningssätt bland alla utförare och medarbetare.

Genom det systematiska kvalitetsarbetet, som kopplar till styrkort med mål, nyckeltal och handlingsplaner samt uppföljning och analys, skapas förutsättningar för kontinuerliga förbättringar.

Kommunens kvalitetspolicy är en gemensam plattform för det systematiska kvalitetsarbetet oavsett utförare. Kontinuerliga dialoger med alla utförare är ett viktigt verktyg för att säkerställa att Väsbyborna får bästa möjliga service.

Jämförelser ger bättre kvalitet

För att kunna jämföra resultaten med andra kommuner deltar Upplands Väsby kommun årligen i bland annat medborgarundersökningen samt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultat från dessa undersökningar ligger till grund för nämndernas och kontorens prioriteringar i verksamhetsplanen. I Väsby jämföraren publiceras resultat så att väsbyborna kan jämföra olika verksamheter utifrån olika aspekter då de ska välja utförare.

kvalitetsarbete

Dialog med Väsbyborna

För en kommun som kundorienterat sin verksamhet är dialog med medborgarna ett avgörande verktyg för kvalitetssäkring och fortsatt utveckling. Idag används medborgardialog som ett strategiskt verktyg i olika sammanhang. Syftet är att gemensamt skapa förståelse och acceptans i olika frågor, men initiativet kan komma från olika håll. Kommunen kan i sin beredning av förslag behöva synpunkter och i andra fall är det ett stort behov från allmänheten att få sina röster hörda i viktiga frågor. Medborgardialog används även när invånare ges direkt inflytande och delaktighet samt för att skapa engagemang där medborgarna deltar i genomförandet. Olika dialogmetoder kan användas beroende på frågeställningen.

Kvalitetsutmärkelsen och Innovationspriset

För att stimulera och uppmuntra alla kommunalt finansierade utförare och samarbetspartners att arbeta med kontinuerliga förbättringar delar kommunen varje år ut en kvalitetsutmärkelse och innovationspriser. Kvalitetsutmärkelsen utgår från perspektiven i kommunens ledningssystem med bedömningskriterier som både sätter kunderna i fokus samt rör planerings- och uppföljningsarbetet, resultat, ledar- och medarbetarskap, resursanvändning samt miljö.

Innovationspriserna uppmärksammar något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Allt i syfte att öka nyttan för väsbyborna. Det kan vara ett nytt arbetssätt, ny metod, nya former för dialog eller andra innovativa lösningar.

Till höger under kan du läsa mer om kvalitetsutmärkelsen och de tidigare vinnarna eller gå in här.

Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 22 september 2016

Ansökan kvalitetsutmärkelse!

Här kan du ansöka om kvalitetsmärkelsenöppnas i nytt fönster och läsa mer om de tidigare vinnare.

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster