Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Om våldsbejakande extremism

– och vad du kan göra om du kommer i kontakt med det

Har du kommit i kontakt med våldsbejakande extremism på ditt jobb eller har du en anhörig som du är orolig för? Här har vi samlat information om hur kommunen arbetar med Våldsbejakande extremism men även vad det finns för hjälp att få nationellt.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

  • Autonom-vänster
  • Högerextrem och vit-makt aktivism
  • Politisk islamism och våldsbejakande islamistisk extremism

Stöd från socialtjänsten

Kommunen erbjuder stöd till barn och unga samt till deras anhöriga efter individuell bedömning. Om oro finns för att barn under 18 år far illa, antingen misstanke om den unges egen radikalisering eller att ett barn indirekt påverkas, hänvisas till socialtjänsten.

(Personer i extremistmiljöer kan både utöva hot och våld och samtidigt själva vara brottsoffer. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för brottsoffer. Det framgår av bestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL. Bestämmelsen omfattar samtliga brottsoffer, oavsett ålder och kön. Där framgår också att socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor och barn i vissa situationer.)

Mottagning för barn- och ungdom: 08-590 970 70.
Familjecentralen: 08-590 972 09.
Ungdomsmottagning:
08-590 972 53.
Familj och skolservice:
08-590 970 78.
Socialjouren/Nordväst vid akuta fall:
08-44 44 503.

Orostelefonen

Rädda barnen driver Orostelefonen (tidigare kallat Den nationella stödlinjen för anhöriga). Hit kan personer som är oroliga för att en anhörig ska dras in en våldsbejakande extremistisk rörelse få tips och råd.

Telefonen är öppen vardag mellan klockan 09.00 och 15.00 och bemannas av kuratorer som behärskar flera språk, t.ex. svenska, engelska, arabiska och somaliska. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Orostelefonen 020-100 200.

Samordnaren mot våldbejakande extremism – Samtalskompassen

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är en statlig myndighet. Huvud- uppdraget är att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism.

Den nationella samordnaren erbjuder bland annat ett utbildningsmaterial som kallas Samtalskompassen. Det riktar sig främst till socialsekreterare, lärare, fritidsledare, närpolis, kurator, fältassistent, skolsköterskor och ungdomsledare. Men även till andra yrkesverksamma som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga.

Läs mer på: www.samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se

För information på اللغة العربيةPDF

och پارسیPDF

Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 20 mars 2017

Senaste nyheter

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster