Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Trygghetsarbete

I Upplands Väsby bedrivs ett brett trygghetsskapande arbete, såväl inom kommunens verksamheter som av mer externa aktörer och många av insatserna sker i samverkan.

I det vida begreppet "Trygghet" arbetar vi med fyra områden:  


Brottsförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete:

 • Tillgänglighetsbegränsning genom alkoholtillstånd och utbildning till krögare
 • Krog- och tobakskontroller
 • Antilangningskampanjen "TÄNK OM"
 • Helhetsgrepp kring rökfria veckan där elever, föräldrar och lärare involveras
 • Regelbundna drogvaneundersökningar bland ungdomar
 • Bidragsberättigade föreningar har en alkohol- och drogpolicy
 • EFFEKT   
 • Alkohol- och drogundervisning i skolorna
 • Kommunen erbjuder stöd till föräldrar i sin föräldraroll
 • Dopningsförebyggande arbete inom metoden "100 % ren hårdträning". Medley och Friskis och Svettis är diplomerade
 • Information till föräldrar om deras roll via mail vid "riskhelger", foldrar, på föäldramöten och föreläsningar exempelvis "Grattis du har en tonåring"

Skadeförebyggande arbete:

 • Tillbuds- och skaderegistrering inom alla kommunens verksamheter  

Främja trivsel och trygghet i utemiljö:

 • Snabb klottersanering
 • Identifiera och åtgärda otrygga platser genom så kallade "trygghetsvandringar"
 • Vakter
 • Nattvandrare, vuxenvandringar utifrån skolorna och föreningsvandrare
 • Närmiljöteam
 • Förbättrad belysning
 • Upprustning av stadens offentliga miljöer
Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 07 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster