Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Din säkerhet

Äldresäkerhet

Hos äldre är framförallt fallolyckor ett stort problem. Varje år inträffar omkring 1 500 fall till följd av fallskador.

Den vanligaste olyckshändelsen bland äldre är att falla, ramla, snubbla och halka omkull. Nästan 9 av 10 fallolyckor drabbar personer över 65 år. De flesta fallolyckor sker i eller nära hemmet.

Tips och råd om hur du kan förebygga olyckor får du i skriften "Säkerhet i vardagen — Tips och råd på äldre dar". Den finns utgiven på flera språk och kan laddas ner från MSB:s hemsida, se länk längst ner på sidan. Där finns även en praktisk checklista för säkerheten inomhus.

Fler tips finns på följande hemsidor:

  • Skyddsnätet
  • Statens folkhälsoinstitut
  • Socialstyrelsen

Barnsäkerhet

Olycksfall är en av de största hälsoriskerna för barn. Skador p.g.a. olyckor är den i särklass största dödsorsaken för barn över ett år.

Dessutom står skador för en stor del av sjukvården i denna åldersgrupp och kan för det enskilda barnet medföra långvarigt lidande och nedsatt funktionsförmåga.

Fallskador, brännskador och förgiftningar är vanligast förekommande bland barn 0-7 år. För barn 0-4 år sker de flesta skadorna i hemmet.

Med rätt kunskap och genom att barnsäkra våra hem kan vi minska risken för att våra barn kommer till skada.
  

Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 30 juni 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster