Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Pendling

Upplands Väsby tillhör Stockholms läns lokala arbetsmarknad, vilket gör att många pendlar till och från kommunen.

De största inpendlingskommunerna (varifrån folk pendlar till Upplands Väsby) är Stockholm, Sigtuna, Sollentuna, Uppsala och Vallentuna. Av de som pendlar till Upplands Väsby kommer en dryg femtedel från Stockholm. Motsvarande utpendlingskommuner (kommuner dit folk från Upplands Väsby pendlar) är Stockholm, Sollentuna, Sigtuna, Solna och Järfälla. Fyra av tio invånare i Upplands Väsby som arbetspendlar har sitt arbete i Stockholm.

I tabellen nedan redovisas in- och utpendlingen till Upplands Väsby för år 2013. Pendlingen är större för män än kvinnor och fler pendlar ut från kommunen än in till kommunen.


Värdena avser antal personer 16 år och äldre.
  Män Kvinnor
Inpendling 5 018 3 759
från övriga kommuner i länet 3 894 3 035
från övriga län 1 124 724
Utpendling 7 619 6 626
till övriga kommuner i länet 7 116 6 305
till övriga län 503 321
Netto pendling -2 601 -2 867
     
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 07 april 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster