Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån genomför varje vår och höst medborgarundersökningen, som alla Sveriges kommuner har möjlighet att delta i. Den riktar sig till ett slumpmässigt urval av kommuninvånare och sedan några år tillbaka deltar Upplands Väsby kommun i höstomgången. De som svarar på undersökningen får tycka till om kommunen utifrån 26 frågeställningar och resultaten summeras sedan till tre övergripande områden.

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Kontakta oss

  • Upplands Väsby kommun
  • 194 80 Upplands Väsby
  • Besöksadress: Dragonvägen 86
  • Telefonnummer: 08-590 970 00  
  • E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Följ oss i sociala medier