Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bostäder

På bostadssidorna går det att läsa om hur mycket och vilken typ av bostäder som finns i Upplands Väsby. Det går även att läsa om varför det finns så bristfällig statistik om bostäder, vad det nya lägenhetsregistret är samt mer ingående information om hyresrätter.

Antal bostäder och upplåtelseformer i kommunen

Bostäderna i Upplands Väsby har bestått av  mestadels hyresrätter och småhus. Sedan 2007 har en förändring skett genom ombildningar av hyresrätter till bostadsrättsföreningar. Det har även skett en utförsäljning av hyresrätter till andra hyresvärdar än Väsbyhem. I kommunen finns det ca 17 800 bostäder varav 1/3 består av småhus, 1/3 av hyresrätter och 1/3 av bostadsrätter.

Ett av kommunfullmäktiges mål är att det ska bygga ca 300 bostäder per år i Upplands Väsby.

Upplåtelseformen varierar i kommunens olika delar. Hyresrätter står exempelvis för den största andelen av bostäderna i Smedby samtidigt som äganderätter står för den största andelen av olika upplåtelseformer i Odenslunda/ Bollstanäs enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån från 2013. Av de totalt cirka 17 616 bostäderna står hyresrätterna för 36 procent av bostäderna och bostadsrätter och äganderätter står för 32 procent vardera.

Tabellen visar bostadsbeståndet i olika delområden uppdelat på upplåtelseform för år 2013. Källa: SCB.
  Antal Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Runby 3037 1419 970 648
Vilunda 5685 2504 2638 543
Smedby 2124 1209 910 5
Odenslunda/Bollstanäs 4045 128 942 2975
Vik/Fresta 2725 1142 144 1439
Antal bostäder 17616 6402 5604 5610
Andel 100 % 36% 32% 32%

Antal byggda bostäder per år

Statistik kring nybyggda bostäder har tidigare varit bristfällig på grund av att det inte funnits någon lag som sagt att byggare eller boende måste anmäla när nybyggda hus är klara. Ett nytt register har dock skapats 2013. Nedan redovisas vad som byggts i kommunen under 2011 och 2013.

Tabell över färdigställda nybyggnationer för år 2013, Källa: SCB
Antal bostäder 2013
Småhus 99
Flerbostadshus hyresrätter 190
Flerbostadshus bostadsrätter 0
Totalt 289
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 01 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster