Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kort historia om kommunen

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av socknarna Ed, Fresta och Hammarby.  

I början av 1950-talet ville man göra en storkommun av de tre socknarna. Många var då emot förslaget; ingen av socknarna ville bli beroende av den andra. Nu kan man se att sammanslagningen var ett klokt beslut. Upplands Väsby kommun är lagom stor för att klara sig själv och många gemensamma problem har man löst genom samarbete. Ed, Fresta och Hammarby finns kvar som församlingar. Det var inte helt klart från början vad kommunen skulle heta, men till slut fastnade man för Upplands Väsby, eftersom järnvägsstationen hette så. 

Kommunvapen 1961

Kungl. Maj:t har fastställt kommunens vapen. Den korskrönta kyrkan i vapnet påminner oss om de tre socknarna och kugghjulen symboliserar industrierna som kom till Upplands Väsby i början av 1900-talet.

Strategiskt läge

Kommunens geografiska läge är även i modern tid ett av huvudskälen till varför både människor och företag väljer att slå sig ner här. Många utlandsägda företag väljer Upplands Väsby för sin etablering i Norden/Sverige. Upplands Väsby har också blivit en knutpunkt i norra regionen när det gäller kommunikationer med omvärlden. Sedan 2012 finns pendeltågsförbindelse med Uppsala via Arlanda, vilket  bland annat har inneburit att många studenter idag väljer att studera i Uppsala istället för Stockholm.  

Den moderna staden

Den moderna staden i de centrala delarna börjar nu ta form. Här har de boende gångavstånd till det mesta och väl utbyggda kommunikationer med Stockholm, Uppsala och grannkommunerna. Det var för övrigt i de centrala delarna runt stationen som samhället i Upplands Väsby började växa upp i början av 1900-talet, då de första industrierna kom till Väsby.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 08 april 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster