Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Befolkning

Upplands Väsbys invånarantal har vuxit mycket under de senaste åren.  Här kan du läsa mer om  sammansättningen av befolkningen samt vilken utveckling som skett under de senaste åren.

Befolkningen i Upplands Väsby 2014

Kommunen ökade sitt invånarantal med 367 personer 2014, vilket betyder en befolkningsökning på 0,9 procent. Kommunen hade vid årsskiftet 2014/2015 41 816 invånare. Läs mer om befolkningsökningen under avsnittet "Befolkningsutveckling".

Ålders- och könsfördelning i Upplands Väsby

I tabellen nedan redovisas ålders- och könsfördelningen 2014 för kommunens befolkning i jämförelse med riket. År 2014 var medelåldern i kommunen 39,4 år. Det är något högre än länet (39,0 år) och lägre än riket (41,2 år)

Åldersfördelning i Upplands Väsby kommun jämfört med riket, uppdelat på kön. Statistiken avser 2014. Källa: SCB.
Procentuell fördelning Kommunen     Riket    
Ålder M Kv Totalt M Kv Totalt
0-6 9% 8% 9% 9% 8% 8%
7-15 11% 10% 11% 10% 10% 10%
16-19 5% 4% 5% 5% 4% 4%
20-24 7% 7% 7% 7% 7% 7%
25-44 28% 27% 28% 26% 25% 26%
45-64 25% 25% 25% 25% 25% 25%
65-79 12% 14% 13% 14% 15% 15%
80- 3% 4% 3% 4% 6% 5%
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Antal 20 872 20 944 41 816 4 872240 4 875115 9 747355

Födda och döda

Fruktsamheten, det vill säga antalet födda barn per kvinna, har minskat från 1,99 år 2010 till 1,88 år 2013 för kvinnor i länet. Detta betyder att det föddes ca 1,88 barn per kvinna i Stockholms län. I Upplands Väsby var snittet 1,75 barn per kvinna under 2011, vilket var en minskning från 1,97 barn per kvinna året innan. Därefter har fruktsamheten ökat till 2,05 år 2013. Jämfört med de andra kommunerna i Stockholms län ligger Upplands Väsby på en åttondeplats av 26. I tabellen nedan visas antal födda och döda under 2013 uppdelat på kön.

Tabellen visar antalet födda och döda i Upplands Väsby kommun år 2014 uppdelat på kön. Källa: SCB.
Antal Män Kvinnor
Födda 235 250
Döda 159 159
Födelseöverskott 76 91

Utrikes födda

Upplands Väsby hade 2014 en högre andel utrikesfödda än såväl Stockholms län som riket. I tabellen nedan visas andelen utrikesfödda i kommunen jämfört med länet och riket.

Tabellen visar andelen män och kvinnor som är utrikesfödda för kommunen, länet och riket. Statistiken avser 2014. Källa: SCB.
Andel utrikesfödda av de boende i Män Kvinnor Totalt
Kommunen 25 % 27 % 26 %
Stockholms län 22 % 23 % 23 %
Riket 16 % 17 % 17 %
       
       

Väsbybornas utbildningsnivå

Upplands Väsby hade år 2013 en lägre andel med eftergymnasial utbildning i jämförelse med länet och riket. Under förra året ökade andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning i såväl Upplands Väsby som Stockholms län och riket. Totalt sett är det en högre andel av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning 2013 jämfört med 2011.

Tabellen visar procentuellfördelning av utbildningsbakgrund uppdelat på kommunen, länet och riket. Statistiken är från 2013. Källa: SCB.
Utbildningsnivå                  
Procentuell- Kommun     Län     Riket    
fördelning M Kv Totalt M Kv Totalt M Kv Totalt
Förgymnasial utbildning 16 12 14 13 10 12 15 11 13
Gymnasial utbildning 51 49 50 41 38 39 49 44 47
Eftergymnasial utbildning 30 37 34 43 50 47 34 44 39
Uppgift saknas 3 2 2 3 2 3 2 2 2
Totalt, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal, 1 000-tal 12 12 24 659 650 1309 2834 2749 5583
Avser 20-64 år                  
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 01 juni 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster