Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Nämnder

Kommunens kontor och enheter leds av en nämnd som är politiskt vald. Nämnden fattar beslut i frågor inom nämndens ansvarsområde. När det gäller frågor av övergripande karaktär, t.ex. budget går nämndens beslut vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut. Det dagliga arbetet sköts av respektive nämnds kontor/enhet.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 10 augusti 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster