Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Social- och omsorgskontoret

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp för att underlätta vardagen och leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan i vissa fall behövas under en kortare period eller sträcka sig över en längre tid. Social- och omsorgskontoret arbetar för att personer som behöver stöd och hjälp från socialtjänsten får ett gott bemötande och tjänster av god kvalitet.

Chef för social- och omsorgskontoret är Barbro Johansson.

Social- och omsorgskontoret ansvarar för frågor om

 • familj, barn och ungdom
 • adoption
 • vårdnad, boende och umgänge
 • faderskap
 • ekonomiskt bistånd
 • beroende
 • hot och våld
 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • arbetsmarknadsinsatser
 • flykting- och integrationsfrågor
 • bostadsanpassning
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 12 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster