Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kontoret för samhällsbyggnad

Kontoret för samhällsbyggnad ska stärka en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess som på bästa möjliga sätt kan stödja utvecklingen av kommunen. Upplands Väsby växer och tillväxt i både befolkning och företag är ett prioriterat mål. Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo och verka här. Upplands Väsby ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Vi ger också råd och upplysningar samt har tillsyn så att lagarna efterföljs.

Tillförodnad chef för kontoret för samhällsbyggnad är Per Lagheim.

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för


 • kommunens övergripande planeringsfrågor
 • översiktlig fysisk planering
 • medverkar i strategiska näringslivsfrågor
 • deltar i regionala utvecklingsfrågor
 • upprättar detaljplaner
 • handlägger bygglov
 • ansvarar för kommunens trafikplanering
 • kartproduktion
 • hanterar mark- och exploateringsfrågor
 • förbereder fastighetsbildning
 • gator, vägar och gatubelysning
 • grönytor och skog
 • marken kring skolor och förskolor
 • trafiksäkerhet och parkeringsövervakning
 • kommunala fastigheter
 • vatten och avlopp
 • avfallshantering

Så definierar vi samhällsbyggnadsprocessen


De sammanhängande aktiviteter som syftar till hållbart värdeskapande för dagens och morgondagens Väsby genom att utveckla och bevara fysiska strukturer.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 09 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster