Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kommunledningskontorets verksamhetsidé bygger på att ge stöd till och tillgodose behov hos tre målgrupper: kommunstyrelsen, förvaltningar/bolag och medborgarna.

Chef för kommunledningskontoret är kommundirektör Hillevi Engström.

Arbetar för både intern kommunorganisation och medborgare


Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret ska tillgodose kommunstyrelsens behov av sakkunnigt och effektivt stöd och underlag för att säkerställa att kommunstyrelsen kan fullgöra sin lagstadgade uppgift, med fokus på ledning och samordning samt uppsiktsplikt. Utöver den juridiska personen Upplands Väsby kommun, riktar sig ledningen och uppsikten, genom ägarstyrning, även till bolag och kommunalförbund.

Förvaltningar/bolag

Kommunledningskontoret ska tillgodose förvaltningarnas behov av tydlig styrning, aktivt stöd och en förutsebar uppföljning. Därutöver svarar kommunledningskontoret för samordning och stöd i gemensamma processer och tillhandahållande av överenskommet förvaltningsstöd.

Medborgarna

Kommunledningskontoret ska tillgodose behovet av att företräda kommunstyrelsen i rollen som aktiv intressebevakare gentemot omvärlden och kommunexterna aktörer. Perspektivet utgår från medborgarnas behov och företrädarskapet för den geografiska platsen Upplands Väsby.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 09 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster