Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen utse revisorer. De är fullmäktiges kontrollinstrument beträffande den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har de förtroendevalda revisorerna sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans utgör de kommunrevisionen.

Revisorernas uppgift

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kommunrevisionen består av sex förtroendevalda revisorer samt sakkunniga biträden.

Revisorer

Kent Hjalmarsson (M), ordförande
Anna-Lena Edwinson (S), vice ordförande
Sten Deutgen (L)
Hans Nordlander (KD)
Anita Bergkvist (S)
Ann Gotting-Veide (MP)
Sakkunnigt biträde, Ernst & Young, Mikael Sjölander.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 11 oktober 2017

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Revisionsplan 2016.pdföppnas i nytt fönster
Folder/mapp 2017
Folder/mapp 2016
Folder/mapp 2015

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster