Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag", kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

I Upplands Väsbys kommunfullmäktige finns 51 mandat som fördelas mellan partierna efter kommunvalet. Senaste valet hölls 2014 och gav följande mandatfördelning:

Mandatfördelning Kommunfullmäktige
Parti 2014  
M 13  
L 4  
KD 2  
C 2  
S 16  
MP 5  
V 4  
SD 3  
VB 2  

S, MP, V och VB är styrande i kommunen med sammanlagt 27 av mandaten.

Ordförande är Leif Berglund (S). För att komma i kontakt med kommunfullmäktige kan du vända dig till kommunsekreteraren. Kontaktuppgifter finns under "Möten, handlingar och protokoll" i vänstermenyn.

Kafé fullmäktige äger rum klockan 18.00-18.45 i anslutning till varje sammanträde i kommunfullmäktige.  

Du som bor i kommunen kan lämna in medborgarförslag. Läs mer hur du gör under "Medborgarförslag" i länken nedan.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 01 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster