Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Hur fungerar en kommun?

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag", kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

Kommunens olika nämnder motsvarar departementen på nationell nivå. I Upplands Väsby kommun finns följande nämnder:

Byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljönämnden
Social- och äldrenämnd
Utbildningsnämnd
Valnämnd

Dessutom har Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommuner gemensamt två nämnder:

  • Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
  • Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen är kommunens "regering", kommunens ledande nämnd. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktiges sammanträden, leder och samordnar kommunens olika verksamheter samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsens 15 ledamöter och 15 ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen sammanträder nio gånger om året.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 18 januari 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster