Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommun och politik

Reglementen för nämnder och revisorer

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF
- beslutad den 21 november 2016

Reglemente för ersättning till förtroendevalda och partistöd 2017PDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorerPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för byggnadsnämndenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 101

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommunerPDF
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 20 februari 2017

Reglemente för gemensam överförmyndarnämndPDF
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 21 juni 2010, § 41

Reglemente för kommunstyrelsenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 102

Reglemente för kultur- och fritidsnämndenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Reglemente för social- och äldrenämndenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 § 81

Reglemente för utbildningsnämndenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 § 82

Reglemente för krisledningsnämndenPDF
- beslutad av beslutad av Kommunfullmäktige den 20 februari 2017 § 22

Reglemente för valnämndenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 222

Reglemente för miljönämndenPDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 221

Ägardirektiv för AB VäsbyhemPDF 
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 211

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet 2016-2018PDF
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 februari 2016 § 32

Arbetsordning för kommunala handikapprådet 2015-2018PDF
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 juni 2015 § 171

Arbetsordning för namnberedningenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj § 85

Arbetsordning för rådet för medborgardialogPDF
- beslutad den 30 mars 2015 § 97

Bestämmelser för kommunstyrelsens allmänna utskottPDF
- beslutad av kommunstyrelsen den 4 april 2016

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskottPDF
- beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2017

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskottPDF
- beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2017 § 146

Delegationsförteckningar

Delegationsförteckning för utbildningsnämndenPDF
- beslutad i utbildningsnämnden den 20 september 2017

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden 2014- 2018PDF
- beslutad av kultur- och fritidsnämnden 23 september 2015 § 53

Delegationsförteckning för miljönämndenPDF
- beslutad i miljönämnden den 11 oktober 2016 § 61

Delegationsordning för gemensamma överförmyndarnämndenPDF
- beslutad av överförmyndarnämnden den 23 september 2013 § 159

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommunerPDF
- beslutad i familjerättsnämnden 24 september 2015 § 32

Kommunstyrelsens delegationsförteckningPDF
- beslutad av kommunstyrelsen den 11 september 2017 § 192

Delegationsförteckning för byggnadsnämnden 2017PDF
- antagen av byggnadsnämnden den 11 april 2017 § 36

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017PDF
- beslutad av social-och äldrenämnden den 8 mars 2017, § 20

Övrigt

Taxor för kopior av allmänna handlingarPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 § 48

Arkivreglemente för Upplands Väsby kommunPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 222

Attestreglemente med anvisningar
- revidering beslutad av Kommunstyrelsen 7 november 2016 § 228

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncernPDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 19 oktober 2015

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncernPDF
- beslutad i kommunstyrelsen den 5 oktober 2015

Krisplan för Upplands VäsbyPDF
- beslutad av Kommunfullmäktige den 16 mars 2015 § 39

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommunPDF
- beslutad av Kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 154

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförarePDF - beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 58Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster