Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bygga bo och miljö

Plan- och bygglovtaxaPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 103

Policy för markanvisningPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Ordningsföreskrifter för allmänheten i naturreservatet Norra TörnskogenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Energi- och klimatstrategiPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 april 2017

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommunPDF
- antagen i kommunfullmäktige den 14 september 2015 § 134

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Upplands Väsby kommunPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 april 2017 § 74

Taxa för Kart- och GIS-verksamhet hos kommunstyrelsenPDF
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 104

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet  2014PDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, del 1PDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, del 2PDF
 - beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för Upplands Väsby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels och foderlagstiftningenPDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för uppdragsverksamhetPDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa inom strålskyddslagens (1988:220) områdePDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedelPDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för avfall 2016 i Upplands Väsby kommunPDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 23 november 2015 § 195

Taxa för vatten och avlopp 2016 i Upplands Väsby kommunPDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 23 november 2015 § 196

Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen_kulturhusetPDF
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 218


Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 07 augusti 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster