Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Författningssamling

Inom kommunen finns ett antal styrdokument, reglementen och policier som kommunfullmäktige, kommunsstyrelsen och de olika nämnderna har beslutat om. Hit hör bland annat bestämmelser om taxor, reglementen för nämnder och lokala ordningsföreskrifter. Dessa samlas i kommunens författningssamling och går att hitta i vänsterspalten.

Författningssamlingen är under uppbyggnad och uppdateras löpande. Vissa rubriker innehåller idag inga styrdokument men detta kommer att uppdateras. Om du saknar något styrande dokument är du välkommen att höra av dig till Väsby Direkt.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 30 juni 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster