Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning, samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Arbetet mot tobak, alkohol, dopning och narkotika syftar till att stärka en god folkhälsa, med hög livskvalitet och minskade sociala, medicinska och ekonomiska problem bland medborgarna. Det finns ett klart samband mellan tillgänglighet av alkohol och narkotika i samhället, totalkonsumtion och omfattning av skador.

Strategier för att nå målet:

  • Totalkonsumtionen av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
  • Ingen alkohol eller annat beroendeframkallande medel ska användas av personer yngre än 18 år
  • Ingen alkohol, narkotika eller annan drog får användas av kommunens personal på arbetsplatsen under arbetstid
  • Kommunen ska erbjuda alkoholfria arrangemang

    Kommunen har sedan april 2014 en ANDT- strategiPDF
    .
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 22 september 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster