Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet

Väsby fokuserar på äldres livsvillkor, en grupp som blir allt större i kommunen. Möjligheter till fysisk, social och psykisk hälsa bör vara så goda som möjligt så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och få ett självständigt liv med god livskvalitet, och utan att åldersdiskrimineras.

De äldre ska erbjudas stöd för att kunna bo kvar i sin bostad. Att skapa sociala träffpunkter för gemenskap och delaktighet samt uppmuntran till fysisk aktivitet är en viktig del för de äldres välbefinnande. Information om vilket stöd som finns ska ges.

Stöd till äldre


Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 05 november 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster