Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Gör jämlikt - gör skillnad

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har blivit allt bättre.
Samtidigt står det klart att skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper ökar.

Under namnet Samling för social hållbarhet - minska skillnader i hälsa har 20 kommuner, landsting och regioner under ledning av Sveriges kommuner och landsting(SKL) kommit fram vad som behövs och kan göras. Upplands Väsby kommun är en av de kommuner som varit med i arbetet att ta fram rekommendationer och åtgärder.

  • Fler hälsofrämjande och förebyggande insatser. Syftet är att skapa hälsa på lika villkor samt en mera effektiv samhällsekonomisk användning av de gemensamma resurserna
  • Ökad samverkan mellan kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i samhället.
  • Förstärkning av den generella välfärden med specifika åtgärder för att minska skillnader i hälsa. Insatser kan bli ännu bättre genom att de i sin omfattning och utformning anpassas utifrån de grupper som har störst behov.
  • En bra start livet för alla barn och ungdomar, förutsättningar till en egen försörjning och möjligheten att leva i hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
  • Ett skolsystem där barn och unga går ut grund- och gymnasieskola med fullständiga betyg, en arbetsmarknad som tar hänsyn till individers behov och en samhällsservice som är tillgänglig i såväl glesbygd som storstad.

Läs mer på SKL: Mötesplats social hållbarhetlänk till annan webbplats


Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 04 november 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster