Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet och goda matvanor

Maten har en avgörande betydelse för hälsan. Goda matvanor är bra för hälsan och välbefinnandet och är en förutsättning för en positiv hälsoutveckling. Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa. Många av vår tids folkhälsoproblem har samband med maten.

Människor i Sverige har generellt bra matvanor men det finns skillnader i matvanor avseende ålder, kön, social och ekonomisk situation och var du bor. Ohälsosamma matvanor är vanligare bland grupper med låg utbildning och låg inkomst och fetma följer ett tydligt socialt mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast. Detta leder till ojämlikhet i hälsa.

Strategier för att nå målet:

  • Den fysiska miljön ska vara säker och uppmuntra till fysisk aktivitet och vardagsmotion för alla medborgare i Upplands Väsby
  • Bidra till att kunskaperna om sambandet mellan matvanor och hälsa ökar
  • Följa det måltidspolitiska programmet

    I kommunen finns ett måltidspolitiskt program som finns länkat i den relaterade informationen nedanför.
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 30 juni 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster