Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa.
Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.

Strategi för att nå målet:

  • Vidta åtgärder för att öka andelen elever som går ut grundskolan med godkänt i samtliga ämnen
  • Vidta åtgärder för att öka andelen elever som fullföljer gymnasiestudierna
  • Vidta åtgäder för att öka andelen personer med egen försörjning

Kommunen kraftsamlar kring skolutveckling, Ett lärande Väsby
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 22 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster