Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

God folkhälsa viktigt för kommunen

En god folkhälsoutveckling är en viktig fråga för vår kommun. Folkhälsa är ett uttryck för det allmänna hälsotillståndet i ett samhälle och beror på många olika faktorer, invånarnas livsvillkor, sociala situation, levnadsvanor och fysisk miljö. Vissa av de faktorer som påverkar hälsan kan individen själv påverka medan andra ligger utanför individens omedelbara kontroll. Kommunens roll är ur detta perspektiv viktig för att stödja och skapa förutsättningar för en god folkhälsoutveckling.

Kommunfullmäktige antog vårt reviderade folkhälsoprogram 14 april 2014. Programmet ska vara ett stöd för att bidra till en god folkhälsoutveckling i kommunen.

Målgruppen för folkhälsoprogrammet är alla som bor och verkar i Upplands Väsby. Barn och ungdomar är en särskild prioriterad grupp. Det gäller att främja en positiv utveckling för alla unga i kommunen och förebygga uppkomsten av problem.

Utifrån de 11 nationella målområdena har Upplands Väsby kommun valt att prioritera målen:

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet
5. Fysisk aktivitet och goda matvanor
6. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

I den relaterade informationen nedanför finns det möjlighet att läsa om kommunens folkhälsoprogram för år 2014-2017.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 22 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster