Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Romsk inkludering

En långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032

Den 16 februari 2012 beslutade regeringen om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under 2012–2032 (skr. 2011/12:56). Den tjugoåriga strategin är en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Det övergripande målet för den tjugoåriga strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategins målgrupp är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Läs mer om strategin i regeringens faktablad längst ner.

Upplands Väsby kommun arbetar sedan 2015 med ett kommunövergripande projekt för att nå målet med regeringens strategi för romsk inkludering. Kommunen har sedan 2016 en romsk brobyggare, som fungerar som en länk mellan romska invånare som önskar det och kommunala verksamheter. Läs mer om kommunens arbete med romsk inkludering och delaktighet i länkarna nedan.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 01 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster