Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den 1 januari 2010 infördes en ny lag i Sverige, "Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk". Den ersatte dåvarande minoritetsspråklagar.

Lagen gäller i hela landet för samtliga fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Jiddisch och romani chib ska ges ett grundskydd i Sverige, vilket innebär att det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
 
Finskan, samiskan och meänkieli betraktas som språk med historisk geografisk bas och ska ges ett förstärkt skydd inom så kallade geografiska förvaltningsområden.

Efter en utökning den 1 februari 2015 ingår 59 kommuner och 14 landsting i förvaltningsområdet för det finska språket. Upplands Väsby kommun har ingått som finskt förvaltningsområde sedan 1 januari 2010. För övriga minoriteter inom Upplands Väsby kommun gäller grundskyddet.

Policy för nationella minoriteter

I november 2013 antog kommunfullmäktige i Upplands Väsby en "Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun".

Syftet med minoritetspolicyn är att ange Upplands Väsby kommuns förhållningssätt vad gäller arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråk i Upplands Väsby kommun. Väsby ska inta en aktiv roll i arbetet med att öka användningen av minoritetsspråk, synliggöra de olika kulturerna, samt stärka minoritetsspråkens status i samhället. Minoritetsspråksarbetet och användningen av minoritetsspråken ska utgöra en naturlig del i kommunens dagliga verksamhet. Det finska språket ska främjas särskilt i och med bestämmelserna för finskt förvaltningsområde.

Läs mer i länkarna nedanför sidan.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med kommunen om nationella minoriteter, kontakta Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 01 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster